skupiać


skupiać
Skupić coś w swoim ręku, w swoich rękach «zgromadzić coś dla siebie, rozporządzać czymś, mieć władzę nad czymś»: Oni chcą, by ten, kto nimi rządzi, kto ich reprezentuje przed światem, kto skupia w swoim ręku ogromną władzę, był człowiekiem pełnym energii, optymizmu, radości życia (...). S. Głąbiński, Polityka. (...) partia komunistyczna skupiła w swoich rękach pełnię władzy (...). AH 5/1986.
Skupiać w (swoich) rękach, w (swoim) ręku (wszystkie) nici czegoś zob. nić.
Skupić myśli zob. myśl 14.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • skupiać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, skupiaćam, skupiaća, skupiaćają, skupiaćany {{/stl 8}}– skupić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, skupiaćpię, skupiaćpi, skupiaćpiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} gromadzić w jedno …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skupiać się – skupić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} gromadzić się w jednym miejscu, koncentrować się gdzieś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Skupiać się wokół trybuny. Skupiać się przy kimś. Życie towarzyskie kurortu skupiało się w pijalni.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skupiać się – skupić się jak w soczewce — {{/stl 13}}{{stl 7}} koncentrować się, skupiać się w kimś lub w czymś, nosić w sobie charakterystyczne, reprezentatywne cechy czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}W szkolnictwie skupiają się jak w soczewce wszystkie bolączki współczesności. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skupiać – skupić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}w swoich rękach {{/stl 13}}{{stl 7}} mieć we władaniu, w zarządzaniu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dyktator skupił całą władzę w swoich rękach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nić — Skupiać, trzymać w (swoich) rękach, w (swoim) ręku (wszystkie) nici czegoś «kierować czymś, mieć decydujący wpływ na bieg wydarzeń, panować nad sytuacją»: W charakterystyczny sposób zachowywali się Krzyżacy. Dawali Witoldowi posiłki zbrojne, ale… …   Słownik frazeologiczny

  • skupić — I dk VIa, skupićpię, skupićpisz, skup, skupićpił, skupićpiony skupiać ndk I, skupićam, skupićasz, skupićają, skupićaj, skupićał, skupićany 1. «zgromadzić, zebrać razem w jednym miejscu, w jednej grupie; umieścić coś ciasno, jedno przy drugim»… …   Słownik języka polskiego

  • koncentrować — ndk IV, koncentrowaćruję, koncentrowaćrujesz, koncentrowaćruj, koncentrowaćował «dokonywać koncentracji, skupiać w jednym miejscu; gromadzić» Koncentrować wojsko wokół miasta. Artyleria koncentruje ogień na oddziałach nieprzyjaciela. przen.… …   Słownik języka polskiego

  • gromadzić — ndk VIa, gromadzićdzę, gromadzićdzisz, gromadzićadź, gromadzićdził, gromadzićdzony «składać w jednym miejscu rzeczy, przedmioty; skupiać w jednym miejscu istoty żyjące; zbierać» Gromadzić książki, zapasy. Gromadzić wojsko. gromadzić się 1.… …   Słownik języka polskiego

  • grupować — ndk IV, grupowaćpuję, grupowaćpujesz, grupowaćpuj, grupowaćował, grupowaćowany «układać (według pewnego systemu), łączyć w grupy; klasyfikować, gromadzić, skupiać» Grupować fakty, dane, dokumenty, przykłady. Grupować wokół siebie słuchaczy.… …   Słownik języka polskiego

  • nić — ż V, DCMs. nici; lm MD. nici, N. nićmi 1. «rodzaj bardzo cienkiego sznureczka ze skręconych włókien, używanego do szycia, tkania itp.» Cienka, gruba, mocna nić. Nici bawełniane, lniane. Zwijać nici. Nawijać nici na kłębek. Serca niebieskie poi… …   Słownik języka polskiego